Adatkezelési tájékoztató

Letölthető adatkezelési tájékoztató: PDF icon

Tájékoztatjuk a közvetlenül a 4B ingatlaniroda tanácsadóin keresztül( telefonon vagy személyesen)  érdeklődőket ( Pl: hirdetési portálon található hirdetésre érdeklődő, valamint 4B ingatlanirodába beérkező érdeklődő általi közvetlen megkeresésével történő érdeklődés) (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) a 4B ingatlaniroda hálózat által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

 

Az 4B Ingatlaniroda adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 

1.    Adatkezelő:

 

BU-BI Bt.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Belső krt. 59.

e-mail: 4bingatlan@4bingatlan.hu

honlap: www.4bingatlan.hu

 

2.    Érintett adatok:

2.1.  Kapcsolatfelvétel az eladóval:

 

2.1.1.     Az adatkezelés célja:

·       4B ingatlaniroda által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

 

2.1.2.     A kezelt adatok fajtái:

·       Név

·       E-mail cím

·       Telefonszám

·       Keresési paraméterek

·       Üzenet szövege

·       Az ügyintézéshez szükséges, személyes-,  és ingatlan nyilvántartási adatok

 

2.1.3.     Hozzáférésre jogosultak:

·       4Bingatlaniroda tanácsadói vagy egyéb közreműködői

 

2.2.  Ingatlant kereső, érdeklődő

 

2.2.1.     Az adatkezelés célja:

·       4B ingatlaniroda által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, vagy írásos formában Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

 

2.2.2.     A kezelt adatok fajtái:

·       Név

·       E-mail cím

·       Telefonszám

·       Keresési paraméterek

·       Vevői igények

·       Személyes adatok melyeket a személyi okmányok tartalmaznak

 

2.2.3.     Hozzáférésre jogosultak:

·       4Bingatlaniroda tanácsadói vagy egyéb közreműködői

 

2.3.  Ingatlant vásárló és Ingatlant eladó

 

2.3.1.     Az adatkezelés célja:

·       4B ingatlaniroda által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtásának lebonyolítása

 

2.3.2.     A kezelt adatok fajtái:

·       Név

·       E-mail cím

·       Telefonszám

·       Eladó(k) személyi azonosításához szükséges adatok

·       Vásárló(k) személyi azonosításához szükséges adatok

·       Érintett ingatlan(ok) azonosításához szükséges adatok

 

2.3.3.     Hozzáférésre jogosultak:

·       4Bingatlaniroda tanácsadói vagy egyéb közreműködői

 

3.    Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő és vásárló(k) önkéntes hozzájárulása.

 

4.    Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés az érdeklődő és vásárló(k) telefonos és vagy e-mail jelentkezésének napján kezdődik. Az adatkezelés az érdeklődő és vásárló(k) fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig tart. Kérésre az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

 

5.    Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében az adatfeldolgozók a 4Bingatlaniroda tanácsadói.

 

6.    Az érintettek jogai

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a 4Bingatlaniroda valamennyi tagjától a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Ebben az esetben 4Bingatlaniroda a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a 4Bingatlaniroda részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.